Offerplats Finnestorp

I Finnestorps våtmark har upprepade offerhandlingar utspelat sig. Genom offer försökte man påverka gudarna. Det som dominerar i offerplatsen är alla praktföremål (krigsbyten) från den krigiska tid som kännetecknar folkvandringstiden. Romarriket var den ledande makten i Europa och kallade germanfolken norr om Rhen /Donau för barbarer. Under folkvandringstid förändrades maktstrukturen väsentligt. Ryttarfolk från öster med Hunner i spetsen påverkade utvecklingen. Fynden från offerplats Finnestorp kommer från denna krigiska tid med stora folkomflyttningar och ett försvagat romarrike som inte klarar av de fientliga folkstammarna.

Storhögar, gravfält, domarringar och tidiga runstenar samt Lidan som viktigt vattendrag ger trakten en central karaktär under folkvandringstid. Offerplatsen Finnestorp var en betydande kultplats. Storhögar är gravkullar där bygdens stormän och hövdingar har begravts. Larva Bäsing, Väderkullen samt Stadskullen på Valebergsfältet är sådana högar. Begravning i hög, med litet olika karaktär, tillämpades från bronsålder och fram till sen järnålder.

Mer information om Finnestorp får ni på www.finnestorp.se