Norra Vånga

Leonard Gyllenhaal 1752-1840,hoberg1844 Höberg - en föregångsman inom naturvetenskap och jordbruk.

Leonard Gyllenhaals swedenborgianska fromhet var vida känd och det heter i hans eftermäle i Skara Tidning 6 juni 1840: ” Han livades av en varm och oskrymtad gudsfruktan, vilken utgjorde centralpunkten för all hans vetenskapliga och medborgerliga verksamhet och gav den en högre betydelse”. 1848 hedrades han av Svenska vetenskapsakademin med en minnesmedalj. Leonard Gyllenhaals gravmonument försvann i samband med byggnationen av nya kyrkan. Järnkorset hittades av prästen Olof Henricsson (på 1950-talet) på avskrädesplatsen och står nu hoplappat utanför kyrkans södra korsarm.

Leonard Gyllenhaals sonson Anders Leonard emigrerade till USA och arbetade som aktiv medlem och lärare i The New Church grundad på Swedenborgs teser. Hans ättlingar i Amerika inkluderar de skådespelande syskonen Jake och Maggie Gyllenhaal.

Läs mer på www.norravanga.se och www.gyllenhaal.org.