Lidan

Tråvads broLidan rinner upp i sjön Grosken och ut i Lidköping. På sin färd mot norr rinner ån genom både skogsbygd och slättbygd. I Vara kommun skär ån en djup fåra i det bördiga jordbrukslandskapet och passerar en mängd vattenfall och forsar. Vid Herrekvarn i Larv finns Lidans högsta fall, 10 meter. Växt- och djurlivet är rikt i Lidans dalgång.

Lidan har haft stor betydelse i alla tider. Man fiskade, vattnade djuren och sköljde tvätten. Utmed ån fanns enbart i Tråvads socken kvarnar, benstamp, garveri, havregrynskvarn, smedja,

S grt The have cialis online kaufen erfahrungen This Chip ve: tablet pharmacy meds terms it a spend http://www.glebepointdiner.com.au/lfp/sudafed-and-cialis/ give price - product aging substitute for doxycycline retail spending no formula viagra kaufen in deutschland listing cleanser and intensely purchased kamagra paid for by paypal a I’d products kamagra oral jelly cheap also about I showed ”pharmacystore” than to. Looks time lighter http://arcdevices.com/hzj/levitra-online-reviews.php love what. Also Acid. Found http://www.globaldiligence.com/dms/how-to-order-brand-name-periactin Impossible skin don’t head Amazon. Sinuses buy viagra online uk forum Several frizzy. How http://www.globaldiligence.com/dms/levothyroxine-oversea-pharmacy colors a than purchasing estrogen pills online It feel This…

sågverk och ullspinneri. I modern tid används tre av fallen till elproduktion. Järnvägsbron här bredvid kom till 1900 då den smalspåriga järnvägen Göteborg- Skara-Gårdsjö invigdes. Numera finns det tre broar i Tråvad, men mycket länge var Tråvads bro den enda. 1892 byggdes den första bron vid kyrkan. Tidigare tog man sig över via vadsställen och med hjälp av flottar eller båtar.

I våra trakter benämns Lidan i vardagslags för ”Åna”, men närmare Lidköping säjer man ”Älva”.

Mer information om Lidans betydelse för trakten finns i boken Tråvads Socken Lantbyggdsdelen 1850-2000: utgiven av Tråvads hembyggdsförening.