Paradiset

Paradiset är en del av BaljerSkyltbild tidslinjeneds gamla by och kartan på bilden visar byn inför laga skifte 1838. Området är restaurerat av Baljered Byalag under vintern-våren 1997. Området har en kulturstig med informationstavlor som beskriver historiska ställen i byn. Byn är uppbyggd runt dammen, som användes som vattenreservoar till byns djurhållning. Idag finns även en grillplats som fritt kan användas av allmänheten. Mer information av Baljereds by och omnejd finns att läsa i Baljeredsboken förr och nu, utgiven av Baljereds Byalag 2008.