Vara tätort

JärnvägenJVG bangård bild 4

År 1866 började trafiken förbi Vara på den mellanspåriga (1216 mm) järnvägen Uddevalla – Vänersborg – Herrljunga (UVHJ). Då krävde en tågresa till Herrljunga från Vara ca en timma. De första tjugo åren var det mest havre som forslades på banan. Efter drygt trettio år breddades den till normalspårig (1435 mm). Vid sekelskiftet byggdes den smalspåriga (891 mm) Västgötabanan (VGJ) mellan Skara och Göteborg genom Vara, som därmed blev järnvägsknut. De olika spårvidderna medförde att mycket gods måste lastas om mellan banorna.

Handel och köpenskap

Redan 1866 byggde Ernst Lundberg, ursprungligen från Hällum, en affär vid Lilla Torget. Han följdes snart av andra handlare och hantverkare. De första tjugo åren var spannmålshandlarna den största gruppen med upp till sexton samtidiga utövare. Apoteket flyttade till Vara 1868. S.å. grundades ett garveri. Första banken etablerade sig 1870, och 1872 byggdes mejeriet vid Storgatan.

Kvarteret Järven

Stationssamhället växte fram på båda sidor om järnvägen. Väster om bangården står än i dag flera hus från 1860-talet kvar i kvarteret Järven, beläget mellan Järnvägsgatan, Kyrkogatan, Västergatan och Tingshusgatan. Här fanns såväl affärer, som hantverkare, spannmålsmagasin och hotell. Mitt genom kvarteret löper Olas gränd. Det var Ola och hans far Jonas som sålde tomterna häromkring.