Bengtssonska magasinet

Magasinsdörren bild 5

Spannmålshandlare Thorburn i Uddevalla var delägare i bolaget som byggde järnvägen. Bl.a. i Vara uppförde han spannmålsmagasin vid järnvägsstationen. Mycket av havren såldes till England. Efter tjugo år arrenderade Thorburn ut magasinet till Johan Bengtsson från Norra Björke, som 1899 köpte magasinet och sedan drev det till sin bortgång. Familjen inrättade sig i den gamla kronolänsmansbostaden, Bengtssonska hemmet, som än i dag är bevarat i sitt ursprungliga skick.