Kedumsbergen och Almesåsen

bild 3Den senaste istiden började för ca 100.000-130.000 år sedan och täckte hela Nordeuropa ner till Alperna. Ismassan var 2000 m tjock och rörde sig söderut med fastfrusna stenblock som skrapade på urberget och blev till sand och småsten. Under avsmältningen bildades rullstensåsar som vi har här i området och med avsmältningen höjdes även landet. Fiskare, jägare och fångstfolk följde med iskanten norrut och kom hit under ”benåldern” för ca 8000-11000 år sedan. Här samlades folket så småningom till byar med kultplatser. Att det har bott människor här i området under lång tid kan vi förstå och Varaslätten är fortfarande en bördig mark som livnär många. Det finns kulturplatser som visar på gamla boplatser, gamla odlingar, fångstgropar, brötegravar, bronsåldersgrav, skvaltkvarn m.m

Det finns gamla sägner om Kedumsbergen och Jätten Ked med sin hustru Ragga. De bodde dels i Klefvaberget i Ryda och även i Kocklannaberget. Där bodde även dvärgar, tomtar och småsmeder som jobbade åt jätten Ked. De smidde de vackraste föremål av koppar, silver och guld. Jättens salar var otroligt vackra. Det sägs att gången in i jättens salar i Ryda Klevaberget ska vara mycket lång. Somliga påstår att det finns gångar som sträcker sig ända bort till Hunneberg, men gången in till Keds bostad är stängd med sju smidda järndörrar. En pojke från Ryda ska ha vågat sig in i gången för många år sedan och när han kommit långt in till den första dörren, så hörde han hur det hamrade och slog i berget och hur jätten röt därinne. Då blev han rädd och skyndade sig ut det fortaste han kunde. Ingen ska därefter ha vågat sig in.

Sägnerna berättar även om en källa vid Almesåsen i Rydaskogen med ett speciellt vatten. Om man tog en särskild ört från Afsån och kokade den i vattnet kunde den göra underverk.

Från boken sagor och sägner runt Vara, sammanställd av Christina Ström

Illustrationer: Bror Halldin

Källförteckning:

Hjort/Lindberg, ”Barne Härad i Skaraborgs län- Beskrifning historia sägner och kulturbilder”, 1899, Venersborg

Kedumsbergen och Almesåsen är idag ett vackert rekreationsområde med fotbollsplaner, bygdegård, festplats och fantastiskt fina spår för både dem som vill gå, springa, åka skidor och mountainbike. Det finns grillplats vid Lars August stuga, fina svampställen och en härlig natur för hela familjen att njuta av.